Built with Berta.me

 1. CORPI SONORI // GARSO KŪNAI // 2019 04 24 - 05 16

  Garso meno renginių ciklas POST galerijoje.

  Ciklo metu bus pristatyti devyni garso pasirodymai, garso objektų paroda, bei edukacinis seminaras. Renginiuose publika galės susipažinti su kūrėjų darbais iš Lietuvos, Lenkijos, Vokietijos, Prancūzijos ir Rusijos.

  Ciklas prasidės Maskvos menininko ::vtol:: garso objektų paroda - balandžio 24 d., po kurios atidarymo seks seminaras bei trys gyvų garso pasirodymų vakarai - balandžio 27, gegužės 4, bei gegužės 11 d. Išsamesnę informaciją apie kūrėjus rasite atskiruose facebook renginiuose.

  PROGRAMA

  Corpi Sonori #1


  04 24 - 05 16 STACIONARI PARODA (Parodos atidarymas 04 24 19 val.)
  Menininko ::vtol:: (RU) - paroda
  įėjimas nemokamas

  Vienas labiausiai į akį krentančių ::vtol:: kūrybos aspektų - garso, kaip kūrybinės medžiagos, fiziškumas bei vizualumas. Abiem įvardijimais norima atkreipti dėmesį į šiuolaikinių technologijų pagalba “materializuotą” garso kūrimo procesą. Ar tai bebūtų suskaitmenintos erdvės koordinačių informacijos (pavyzdžiui, objekto pozicija X Y Z ašių atžvilgiu), ar magnetinio lauko sukeltų osciliacijų, ar grįžtamojo ryšio tarp garsiakalbio ir mikrofono pagalba išgauti garsai, kiekvienas iš menininko pasirinktų sprendimų tuo pačiu metu yra ir vizuali, “materiali” sistema. Kitaip tariant, galima asocijuoti fizinį objekto judėjimą ir iš šio judėjimo kylančius garsus.
  ::vtol:: darbai - nelinijiniai, kompleksiški bei interaktyvūs, todėl tiesmukos veiksmo-atoveiksmio ekonomijos iš jų tikėtis neverta. Be jau minėto magnetizmo, grįžtamojo ryšio, ar garsu verčiamos suskaitmenintos informacijos, kūrėjas pasitelkia gravitaciją, rezonansą, moduliaciją, cikliškumą bei kitas, iš akustikos bei kitų mokslo šakų pasiskolintas, idėjas. Pavyzdžiui, Post galerijoje pristatomą kūrinį Stupa pats menininkas įvardija kaip kompleksišką švytuoklę, osciliuojančią tarp vidinio, mechaninio rezonanso ir pusiausvyros.
  Garso meno renginių ciklo CORPI SONORI kontekste ::vtol:: kūrinių
  paroda svarbi dar ir dėl savo giminystės su tokiais vizualiaisias menais, kaip skulptūra ar instaliacija. Šis garso, kaip kūrybinės medijos, naudojimo būdas puikiai praplečia gyvų performansų metu pristatomą raiškos įvairovę.

  https://www.facebook.com/events/314650379219641/

  Išsamiau apie parodoje pristatomus darbus:

  http://vtol.cc/filter/works/modulator

  http://vtol.cc/filter/works/stupa

  http://vtol.cc/filter/works/metaphase-sound-machine

  ------------------  Corpi Sonori #2


  04 27 - 15 val. edukacinis seminaras
  “Eksperimento strategijos”,
  Autoriai: Vladas Dieninis, Gintas Rožė, Pijus Džiugas Meižis, Armantas Gečiauskas
  įėjimas nemokamas

  04 27 - 20 val. garso performansai
  Hyperdawn (UK / LT) - vintažinė elektronika ir magnetinės juostos
  Guilhem All (FR) - paruošti vinilai
  Grupa Etyka Kurpina (PL) - garso koliažai
  5 eu / 3 eu (studentams, senjorams)

  https://www.facebook.com/events/664506010674022/
  ------------------

  Corpi Sonori #3


  05 04 - 20 val. garso performansai
  Kamil Korolczuk ir Eric Bauer (DE / PL) - moduliniai sintezatoriai ir magnetinės juostos
  Darius Čiuta (LT) - akuzmatinės kompozicijos
  Tiese (LT) - ‘nulaužta’ elektronika
  5 eu / 3 eu (studentams, senjorams)

  https://www.facebook.com/events/2342666922676454/
  ------------------

  Corpi Sonori #4


  05 11 - 20 val. garso perfomansai
  Juozas Milašius ir Augustė Vickūnaitė (LT / DE) - gitara ir magnetinės juostos
  Arma Agharta ir Florian Walter “Autodelete” (LT / DE) - pučiamieji ir vintažinė elektronika
  Vladas Dieninis ir Su-y (LT) - elektroninė perkusija ir projekcijos
  5 eu / 3 eu (studentams, senjorams)

  https://www.facebook.com/events/2202074366723380/

  -----------------

  *Renginių ciklo abonementas 10eu / 7eu (studentams, senjorams)

  Norintys įsigyti abonementą rašykite: postgalerija@gmail.com

  ----------
  Kuratoriai: Armantas Gečiauskas ir Tadas Stalyga
  Rėmėjai: Lietuvos Kultūros Taryba, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

  ---

  EN

  PROGRAMME

  CORPI SONORI or BODIES OF SOUND - is a cycle of sound art events in POST gallery.

  During this cycle nine sound performances, an exhibition of sound objects, and an education seminar will be presented. Public wil be able to experience work by Lithuanian, Polish, German, French and Russian artists.

  This cycle begins with exhibition of sound objects by an artist from Moscow - ::vtol::. (24th of April). This exhibtion will be followed by three evenings of live sound performances (27th of April, 4th and 11th of May). More info about these artists is provided in separate facebook events dedicated to this cycle.

  ------------------

  Corpi Sonori #1

  04 24 - 19 val. Exhibition opening
  Artist ::vtol:: (RU)
  Free entrance

  One of the most striking features of ::vtol:: oeuvre - the physicality and visuality in the deployment of sound. Both of these terms should point towards the ‘materialization’ of the process of sound making, achieved with the help of contemporary technology. Digitized information of spatial coordinates (for example, position of an object in relation to X Y Z axes), oscillations of the magnetic field, or feedback between a speaker and a microphone - the sounds generated with the help of such input at the same time are also visual, ‘material’ systems. In other words, there is a connection between the physical movement of an object and the sound generated by this very movement.

  Morozov’s work is non-linear, complex and interactive. Therefore, one should not expect to find a linear economy of action-counteraction. Aforementioned magnetism, feedback, or digitized information converted to sound in ::vtol:: work is also supplemented by gravity, resonance, modulation, cyclicality, and other ideas which are borrowed from acoustics and other branches of science. For example, the artist defines Stupa, a piece exhibited at Post gallery, as a compound pendulum which oscillates between the states of inner mechanical resonance and equilibrium.

  In the context of CORPI SONORI the exhibition by ::vtol:: is important as it shares kinship with such visual arts as sculpture and installation. Such take on sound as an artistic medium will be a great compliment to the variety of expressions presented in live performances.

  More about the artwork selected for the exhibition:

  http://vtol.cc/filter/works/modulator

  http://vtol.cc/filter/works/stupa

  http://vtol.cc/filter/works/metaphase-sound-machine

  https://www.facebook.com/events/314650379219641/

  ------------------

  Corpi Sonori #2

  04 27 - 15 val. educational seminar (in Lithuanian)
  “Strategies for an Experiment”,
  Authors: Vladas Dieninis, Gintas Rožė, Pijus Džiugas Meižis, Armantas Gečiauskas
  Free entrance

  04 27 - 20 hrs. sound performances
  Hyperdawn (UK / LT) - vintage electronics and tape
  Guilhem All (FR) - prepared vynils
  Grupa Etyka Kurpina (PL) - sound collage
  5 eu / 3 eu (students, seniors)

  https://www.facebook.com/events/664506010674022/
  ------------------

  Corpi Sonori #3

  05 04 - 20 hrs. sound performances
  Kamil Korolczuk and Eric Bauer (DE / PL) - modular synth and tape
  Aurimas Valaitis, Darius Čiuta, Karolis Platakis (LT) - sound facture
  Tiese (LT) - hacked electronics
  5 eu / 3 eu (students, seniors)

  https://www.facebook.com/events/2342666922676454/
  ------------------

  Corpi Sonori #4

  05 11 - 20 hrs. sound performances
  Juozas Milašius and Augustė Vickūnaitė (LT / DE) - gitara ir magnetinės juostos
  Arma Agharta and Florian Walter “Autodelete” (LT / DE) - wind intruments and vintage electronics
  Vladas Dieninis and Su-y (LT) - electronic percussion and video projections
  5 eu / 3 eu (students, seniors)

  https://www.facebook.com/events/2202074366723380/
  ------------------

  *Ticket to all events 10eu / 7eu (students, seniors)
  To reserve the ticket email: postgalerija@gmail.com

  ------------------
  Curated by: Armantas Gečiauskas ir Tadas Stalyga
  Sponsored by: Lietuvos Kultūros Taryba, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

 2. STUDENTŲ KINO FESTIVALIS „STOP“ / STUDENT FILM FESTIVAL „STOP“ // 2019 05 09 // 18:00

  Palauk,
  sustok,
  “STOP”.

  Sustojai? Gerai, skirk man truputį laiko, aš ilgai neužtruksiu. Žinau, kad gyvenimas negali būti pastovus, vientisas, tolygus. Nepažinęs blogo - neatskirsi gero, negyvenęs tamsoje - nesidžiaugsi gryno oro gurkšniu. Tik #kontrastas padeda atskirti ir suvokti nerašytas gyvenimo taisykles.
  Aš ir mano draugai norėtų pamatyti kokį #kontrastą užfiksuosi tu.

  “STOP” - nuo 2007 metų KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto studentų atstovybės SHM organizuojamas tarptautinis trumpametražių filmų festivalis.

  Gegužės 9 dieną susitiksime gyvai pažiūrėti tavo sukurtos istorijos, kurią taip pat įvertins kompetentinga komisija ir publika. Geriausiųjų darbai bus apdovanoti organizatorių ir rėmėjų įsteigtais prizais.

  Šių metų taisyklės - https://bit.ly/2H64jab

  RENGINYS NEMOKAMAS.

  --------

  EN

  Wait,
  hold on,
  "STOP".

  Standing still? Alright, let me have a few minutes of yours, it won't take long. I know, that life cannot be permanent, continuous, equivalent. Without experiencing lost - you won't cherish, without knowing wrong - you won't know what right is, without living in the dark you will not enjoy fresh air and light of the sun. Only contrasts can help you to separate and helps to understand unwritten rules of the life.
  Me and my friends would love to see what kind of #contrast you will catch.

  "STOP" is an international short film festival that started from 2007 and is being held by KTU Social sciences, arts and humanities faculties' Student union SHM.

  We will meet on 9th of May to see the story you've created. It will also be valued by competent commission and the audience. Best creations will be awarded by the prizes of organisators and sponsors.

  Rules for this year - https://bit.ly/2H64jab

  EVENT IS FREE.

 3. ŠOKIO PERFORMANSAS MATCH // 2019 05 18 // 20:00

  Akis už akį, petis į petį, ranka už kojos. Varžovių šypsenos žavios tol, kol jos neparodo dantų. Šioje dvikovoje taisyklės nuolat kinta. Prisitaikyk arba pasiduok. Būk produktyvus arba neegsistuok. Konkurentės ektremaliai intensyvios ir optimizuotos, jų efektyvumas netgi didėja artėjant prie finišo linijos. Laikas - tai spaudžiantis terminas. Perdegti nepageidaujama.

  Turbūt pirma ateinanti į galvą žodžio „match“ (angl.) reikšmė - rungtynės, sportinė dvikova. Kita jo reikšmė - atitikmuo. Šokėjos veiksmo metu kartais kopijuoja viena kitą, sinchronizuojasi, o kartais žvelgia viena į kitą su šalta distancija ar su neapykanta. Nepaliaujamai lygintis ir norėti tapti geriausiu, nugalėtoju visose srityse gali būti absurdiška. Mes tyrinėjame varžybas per groteskišką ego ir agresijos demonstraciją, būdingą tiek gyvūnui, tiek žmogui tiek tautai. Performansas kviečia kitaip pažvelgti į konkurenciją ir varžybų atmosferą dabartineje visuomenėje, kurioje, pasak Pascal Chabot, „leidžiame pinigus, kurių neturime, tam kad pirktumėme daiktus, kurių mums nereikia, tam kad sužavėtumėme žmones, kurių nemylime“.

   

  Performanso autorės ir atlikėjos: Vilma Pitrinaitė, Emily Gastineau.

   

  Renginys mokamas: 6 eur / 3 eur (studentams, senjorams) / 6 eur / 3 eur (students, seniors)

   

  Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos respublikos kultūros ministerija.